Garnituralar

RENAC gözegçilik ulgamlary, akylly energiýa gözegçilik we energiýa saklaýyş ulgamlary we ş.m. üçin durnukly we akylly aksesuar önümleri bilen üpjün edýär.

ST-Wifi-G2

- Breakpoint gaýtadan iberilmegini goldamak

 

- Bluetooth arkaly aňsat we çalt gurnama

 

- Giň gerim

0827

ST-4G-G1 / ST-GPRS-G2

- Bölüm nokatlarynyň gaýtadan iberilmegini goldamak

 

- ST-4G-G1 üçin goldanýan standart we ýygylyklar: LTE -FDD / LTE-TDD / WCDMA / TD-SCDMA / CDMA / GSM

13

RT-GPRS / RT-WIFI

- Giriş naprýa .eniýesi: AC 220V

 

- Tersine aragatnaşyk: RS485

 

- Aragatnaşyk parametrleri: 9600 / N / 8/1

 

- Uzakdan aragatnaşyk: GPRS / WiFi

 

- 8 inwertora birikdirmäge ukyply

 

- Uzakdan programma üpjünçiliginiň täzelenmegini goldaň

 

- 850/900/1800/1900 MGs SIM kartany goldaň

 

-Işleýiş temperatura diapazony: -20 ~ 70 ℃

Garnituralar02_WmE8ycc

Aseke fazaly akylly metr

- RENAC ýeke fazaly akylly metr, ýokary takyklykdaky kiçi göwrümli ölçegler, amatly işlemek we gurnamak bilen bezelendir

 

- KWh, Kvarh, KW, Kvar, KVA, PF, Hz, dmd, V, A we ş.m. N1 seriýaly gibrid inwertor baglanyşygy üçin elýeterli, bu ulgamy nol eksport edip biler ýa-da eksport güýjüni belli bir bahada çäklendirip biler

Garnituralar03

Üç fazaly akylly metr

- RENAC Smart Meter, gözenegiň eksport çäklendirilmegi üçin ýeke-täk çözgütdir

 

- RENAC bilen 4kW-dan 33kW-a çenli üç fazaly simli inwertor bilen gabat gelýär

 

- RS485 aragatnaşygy we inwertora göni birikmek bilen, gurmak aňsat we tygşytly

Garnituralar05

Kombinator gutusy

- “RENAC Combiner” gutusy paralel ýagdaýda 5 Turbo H1 batareýa toplumyny goldaýan aksesuar.

 

- Müşderiler üçin ýönekeý baglanyşyk üpjün edip, 5-den we 1-den çykýan bir kontaktory birleşdirýär.Bu aralykda, “Combiner” gutusy işlemegi ýönekeýleşdirýär we ulgam howpsuzlygyny ýokarlandyrýar.

 

 

14

EPS BOX

- RENAC EPS gutusy gibrid inwertorlaryň EPS çykyşyny dolandyrmak üçin aksessuar.

 

- Bir kontaktory birleşdirýär we inwertor bilen EPS gutusynyň arasynda 9 sim birikdirip, müşderiler üçin ýönekeý baglanyşyk üpjün edýär.Bu aralykda, EPS amaly ýönekeýleşdirýär we ulgam howpsuzlygyny ýokarlandyrýar.

 

 

 

17

UDL-100

- Gurlan aragatnaşyk serweri we web gözegçilik sahypasy

 

- Uzak serwere maglumat iberip bilýär (RJ45 / GPRS / WiFi)

 

- Dürli talaplary kanagatlandyrmak üçin inwertorlar, modullar, kombinator gutulary, dolandyryjylar we datçikler we ş.m. ýaly dürli enjamlara birikdirilip bilner.

 

- 485 setirden 4 setir goldaw beriň we her setir 18 enjama birikdirilip bilner

 

-104 aragatnaşyk protokolyna laýyk gelýär

Garnituralar06