Biz bilen habarlaşyň

BIZ BILEN BAGLANY ..

Siziň pikirleriňiz biziň üçin gymmatlydyr.Kompaniýamyz bilen baglanyşykly teswirleriňizi, soraglaryňyzy we RENAC önümleri bilen çözgütleri we gurnamalary kabul edýäris.

“Renac” gurnamak tejribäňizi biziň bilen paýlaşyp, ýurduňyzdaky Distribýutor hyzmatdaş ulgamymyzdan täze satyn alyşlar üçin arzanladyş talonlaryny almaga haklysyňyz.

“Renac” -yň her bir hyzmatdaşlarymyza üstünlik hekaýasyny döretmegine nädip kömek edendigi barada has köp zat eşitmek isleýäris, sebäbi bu önümlerimizi we hyzmatlarymyzy hasam kämilleşdirmäge itergi berýär.

Habarlaşyň

Soraglar üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.RENAC-yň wekili 24 sagadyň dowamynda siziň bilen habarlaşar.

Hytaýyň baş edarasy

Telefon: +86 512-66677278

Umumy maglumat:info@renacpower.com

Satyş we marketing:

   -  Global: market@renacpower.com
   -  Europe: europe@renacpower.com
   -  South America: market.sa@renacpower.com

Hyzmat we tehniki goldaw:service@renacpower.com

Salgysy: C-12 blok, No. 20 Datong ýoly, Giňişleýin baglanyşyk zolagy, Suzhou, Hytaý

Braziliýa

Hyzmat we tehniki goldaw:

Telefon: +55 11 99286-5445

Email: service.brazil@renacpower.com

Wýetnam

Hyzmat we tehniki goldaw:

E-poçta:support.vn@renacpower.com

Benelux

Hyzmat we tehniki goldaw:

E-poçta:service.nl@renacpower.com

Polşa

Hyzmat we tehniki goldaw:

Telefon: +48 788 041 838

E-poçta:service.pl@renacpower.com

Italiýa

Hyzmat we tehniki goldaw

Tel : +390240703686

E-poçta:assistenza@renacpower.com